เงื่อนไขการติดตั้งโปรแกรม

     สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมของทางบริษัท เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจำเป็นต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุง Component ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนี้

     1. MDAC 2.6 และ  Jet 4.0 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง MS Office หรือติดตั้งเวอร์ชั่น
         ต่ำกว่า MS Office 2000 (version 9.0.x)
     2. โปรแกรมจัดการคลีนิก 1.0 เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม
* WMI สำหรับผู้ใช้วินโดว์ 98, ME ต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติ่ม
** ในการติดตั้ง ให้ติดตั้ง MDAC2.6 ก่อน แล้ว Restart Computer ติดตั้ง Jet 4.0 แล้วใช้งานตามปกติ